logo

TÍNH NĂNG THÁNH LINH

admin | 13-12-2021


Tính Năng Thánh Linh

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Tiểu Tiên sẽ giới thiệu Tính Năng Thánh Linh thần thú trong tam giới là: Hỏa Vũ Thái Phượng, Thanh Xà Sí Quan, Ấu Côn Độc Cơ và các loại Ảo hóa thành linh khác tăng cao thuộc tính, tiên lực.

1/ Thánh Linh - Hỏa Vũ Thái Phượng

Đạo Hữu bắt đầu tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định sẽ nhận được Thánh Linh - Hỏa Vũ Thái Phượng đẹp mắt, hỗ trợ tăng thuộc tính và tiên lực cho chủ nhân.

Sau khi kích hoạt được thánh linh Tiên Hữu có thể dùng nguyên liệu Huyết Tinh Hỏa Phượng để tiến hành tăng cấp thánh linh để tăng thuộc tính và kích hoạt kỹ năng thánh thú.

Đạo Hữu tham gia hoạt động tu luyện và khiêu chiền Boss sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu Huyết Tinh Hỏa Phượng.

Ngoài ra, khi tham gia hoạt động, event, bí cảnh hoặc khiêu chiến Boss sẽ có cơ hội nhận được các trang bị Phụng Linh tăng thuộc tính và tiên lực.

2/ Thánh Linh - Thanh Xà Sí Quan

Đạo Hữu bắt đầu tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định sẽ nhận được Thánh Linh - Thanh Xà Sí Quan đẹp mắt, hỗ trợ tăng thuộc tính và tiên lực cho chủ nhân.

Sau khi kích hoạt được thánh linh Đạo Hữu có thể dùng nguyên liệu Huyết Tinh Đằng Xà  để tiến hành tăng cấp thánh linh để tăng thuộc tính và kích hoạt kỹ năng thánh thú.

Đạo Hữu tham gia hoạt động tu luyện và khiêu chiền Boss sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu Huyết Tinh Đằng Xà.

3/ Thánh Linh - Ấu Côn Độc Cơ

Đạo Hữu bắt đầu tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định sẽ nhận được Thánh Linh - Ấu Côn Độc Cơ đẹp mắt, hỗ trợ tăng thuộc tính và tiên lực cho chủ nhân.

Sau khi kích hoạt được thánh linh Đạo Hữu có thể dùng nguyên liệu Huyết Tinh Tổ Côn  để tiến hành tăng cấp thánh linh để tăng thuộc tính và kích hoạt kỹ năng thánh thú.

Đạo Hữu tham gia hoạt động tu luyện và khiêu chiền Boss sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu Huyết Tinh Tổ Côn.

Ngoài ra, khi tham gia hoạt động, event, bí cảnh hoặc khiêu chiến Boss sẽ có cơ hội nhận được các trang bị Côn Linh tăng thuộc tính và tiên lực.

4/ Thánh Linh - Ảo Hóa

Đặc biệt, khi Đạo Hữu tham gia các hoạt động Event như: Nạp lần đầu, Hoàn trả nạp ngày hoặc khiêu chiến Boss… sẽ có cơ hội nhận được các Đạo cụ Kích Hoạt Ảo Hóa Thánh Linh đẹp mắt, tăng thuộc tính và tiên lực rất cao.

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ