logo

TÍNH NĂNG PHI KIẾM

admin | 15-12-2021


Tính Năng Phi Kiếm

 

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Tihanh Trúc sẽ giới thiệu Tính Năng Phi Kiếm với nhiều thần binh lợi khí trong tam giới tiềm ẩn sức mạnh phi thường tăng cao Tiên Lực.

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 8

1/ Giới Thiệu Phi Kiếm

Đạo Hữu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Bậc 8 sẽ mở ra tính năng Phi Kiếm

Các thần binh Phi Kiếm trong tam giới được phân thành nhiều cấp: Linh, Tiên, Thánh và cấp Thần.

Mỗi cấp bậc sẽ có nhiều loại Phi Kiếm đẹp mắt, tăng thuộc tính cao và trang bị kỹ năng gây sát thương cao.

Tham gia các hjoạt động, sự kiện, bí cảnh sẽ có cơ hội nhận được Phi Kiếm quý hiếm.

 

2/ Cường Hóa Phi Kiếm

Sau khi Đạo Hữu kích hoạt tính năng Phi Kiếm sẽ có thể dùng Đá Kiếm Lệ để cường hóa tăng cấp Phi Kiếm.

Tăng cấp Phi Kiếm sẽ tăng thuộc tính nâng cao tiên lực cho bản thân. Cấp Phi Kiếm càng cao sẽ càng tăng nhiều thuộc tính.

 

  1. Ảo Hóa & Tăng Sao Phi Kiếm

Đạo Hữu đến giao diện Ảo Hóa Phi Kiếm, dùng các vật phẩm kích hoạt Phi Kiếm cùng loại để tiến hành tăng sao Phi Kiếm.

Tăng sao Phi Kiếm tăng thuộc tính và tiên lực rất cao.

Đạo Hữu thường xuyên tham gia hoạt động và sự kiện ingame có thể nhận thưởng Phi Kiếm.

4/ Phi Kiếm - Tinh Túy

Đạo Hữu tham gia các hoạt động hằng ngày sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm: Đá Vô Cực, Đá Thiên Công …. tăng cao thuộc tính cho bản thân.


 

5/ Linh Phi Kiếm - Lục Tiên Kiếm Trận

Đạo Hữu tiến hành kích hoạt, tăng cấp, tăng sao Phi Kiếm sẽ tăng thuộc tính và tăng tiên lực cho bản thân.

Tổng lực chiến Tiên Lực  Phi Kiếm đạt điều kiện nhất định sẽ kích hoạt Linh Phi Kiếm - Lục Tiên Kiếm Trận.

Lục Tiên Kiếm Trận gồm 30 bậc. Bậc càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính.

 

Bạn cần hỗ trợ