logo

TÍNH NĂNG LUYỆN THỂ

admin | 15-12-2021


Tính Năng Luyện Thể

 

Thanh Trúc sẽ giới thiệu Tính Năng Luyện Thể với hai hướng tu luyện Tụ Linh và Thiên Mệnh sẽ giúp bản thân rèn luyện thể chất, tăng thuộc tính và Tiên lực.

1/ Luyện Thể Tụ Linh

Con đường tu luyện gian nan và đầy thử thách, Đạo Hữu sẽ phải vượt qua các nhiệm vụ, Bí cảnh hoặc khiêu chiến với NPC Boss hung ác. 

Hoàn thành các nhiệm vụ và khiêu chiến Boss thắng lợi sẽ nhận được nguyên liệu Đan Tụ Linh. Dùng nguyên liệu này đã thông kinh mạch, Luyện Thể Tụ Linh.

 

2/ Luyện Thể Thiên Mệnh

Luyện Thể Thiên Mệnh là tính năng giúp bản thân đã thông kinh mạch, nâng cao cảnh giới.

Đạo Hữu mỗi ngày tham gia vượt ải cốt truyện thành công sẽ nhận được nguyên liệu Đan Bồi Nguyên và Đan Xung Khiếu dùng để Luyện Thể Thiên Mệnh.


 

Bạn cần hỗ trợ