logo

TÍNH NĂNG KẾT NGHĨA

admin | 15-12-2021


Tính Năng Kết Nghĩa

 

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Thanh Trúc sẽ giới thiệu Tính Năng Kết Nghĩa cùng các đồng đạo trong server, kết bái huynh đệ, kết nghĩa kim lan cùng nhau tu luyện nâng cao cảnh giới.

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Hóa Thần Bậc 2

1/ Giới Thiệu Kết Nghĩa

Đạo Hữu đạt đến cảnh giới Hóa Thần bậc 2 sẽ mở ra tính năng Kết Nghĩa.

Đạo Hữu có thể tùy chọn tìm các Bạn hữu đã quen biết hoặc chọn Đồng đạo khác cùng server để Kết Nghĩa cùng nhau tu luyện.

Đạo Hữu có thể tùy dùng Linh Cực để tùy chọn 3 loại Nghĩa Thiếp để phát tìm bạn Kết Nghĩa.

Chọn 1 trong 3 loại Nghĩa Thiếp sau khi kết nghĩa sẽ nhận được phần thưởng tương ứng là: Trang bị Tình Sức và Hộp Lễ Kết Nghĩa.

Kết Nghĩa thành công thì cả 2 Đạo Hữu sẽ xuất hiện giao diện Kết Nghĩa.

Sau khi kết nghĩa, mỗi ngày cả 2 Đạo Hữu có thể cùng nhau làm nhiệm vụ kết nghĩa ngày và nhiệm vụ giai đoạn để nhận thưởng.

Hoàn thành nhiệm vụ, các Đạo Hữu sẽ nhận được phần thưởng là: Tiên Cam Ngọc Lộ và Pha Lê Duyên Phận.

Tiên Cam Ngọc Lộ: dùng để tăng cấp Độ Thiện Cảm giữa 2 Đạo Hữu. Tăng cấp Độ Thiện Cảm sẽ nhận thưởng Pha Lê Duyên Phận.

Pha Lê Duyên Phận dùng để tăng cấp Nghĩa Giới tăng thuộc tính và kích hoạt kỹ năng Kết Nghĩa.

 


 

2/ Giới Thiệu Nghĩa Giới

Trong giao diện Nghĩa Giới, Đạo Hữu sẽ dùng nguyên liệu Pha Lê Duyên Phận để tiến hành tăng cấp Nghĩa Giới sẽ nhận được nhiều thuộc tính cho nhân vật.

Cấp Nghĩa Giới càng cao sẽ kích hoạt được nhiều kỹ năng hỗ trợ.

Tổng cấp Nghĩa Giới của cả 2 Đạo Hữu đạt điều kiện yêu cầu sẽ được tăng cấp Cộng Minh tăng % toàn thuộc tính.


 

3/ Bí Cảnh Nghĩa Giới

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể cùng nhau tham gia miễn phí 03 lần Bí Cảnh Nghĩa Giới.

 

Tham gia Bí Cảnh Nghĩa Giới sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên như: Trang bị hoặc mảnh ghép Tình Sức, nguyên liệu Đá Tình Sức …

Dùng Đá tình sức có thể tăng cấp trang bị Tình Sức, tăng thuộc tính cho nhân vật, nâng cao Tiên Lực.

 

 

  • Ngoài ra, Trang bị Tình Sức còn có thể tiến hành tăng sao để tăng thêm thuộc tính.

  • Khi 2 Đạo hữu đã kích hoạt cùng lúc trang bị Tình Sức giống nhau sẽ kích hoạt Cộng Hưởng tăng thuộc tính, tăng tiên lực cho nhân vật.

  

Bạn cần hỗ trợ