logo

TÍNH NĂNG THỜI TRANG ẢO HÓA

admin | 14-12-2021


Tính Năng Thời Trang Ảo Hóa

 

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Thanh Trúc sẽ giới thiệu Tính Năng Thời Trang Ảo Hóa gồm các thời trang đẹp mắt như: Trang phục, Avatar, Khung trò chuyện và Danh thiếp…

Các thời trang ảo hóa được chia thành 4 phẩm chất: Cấp Nhân - Linh - Tiên và Cấp Thánh. Phầm chất càng cao sẽ tăng càng nhiều thuộc tính và Tiên lực.

1/ Ảo Hóa Trang Phục

Trong tam giới Chưởng Thượng Tu Tiên, có rất nhiều Yến giáp, Đạo bào quý hiếm tích tụ tiên khí, sức mạnh tiềm ẩn tăng thuộc tính và Tiên lực cao. Đạo Hữu có thể nhận được khi tham gia các hoạt động, sự kiện hoặc khiêu chiến Boss. 

Dùng các đạo cụ kích hoạt Thời trang tương tự để tiến hành tăng Sao thời trang, nhận thêm thuộc tính

 

2/ Ảo Hóa Hình Đại Diện

Trong tam giới Chưởng Thượng Tu Tiên, Đạo hữu có thể tùy chọn các Ảo hóa Hình Đại Diện đẹp mắt Nam hoặc Nữ tùy ý, thể hiện phong cách, điểm nổi bậc của nhân vật trong tam giới tu tiên.

Đạo hữu tham gia các hoạt động, sự kiện event, có thể nhận được đạo cụ kích hoạt các Ảo Hóa Hình Đại Diện. Kích hoạt sẽ tăng thuộc tính và tiên lực.

 Dùng các đạo cụ Ảo Hóa Hình Đại Diện cùng loại có thể tiến hành tăng sao để tăng thêm thuộc tính.
 

3/ Ảo Hóa Khung Chat

Dùng các đạo cụ kích hoạt Ảo Hóa Khung Chat cùng loại có thể tiến hành tăng sao, tăng thuộc

Trong tam giới Chưởng Thượng Tu Tiên, Đạo hữu sẽ thường xuyên trò chuyện, bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm Tu Tiên cùng các đồng đạo khác. 

Để thể hiện cá tính, phong cách của bản thân Đạo Hữu có thể kích hoạt các Ảo Hóa Khung Chat đẹp mắt có đặc điểm riêng biệt, tăng thuộc tính và tiên lực cao tính và nâng cao tiên lực.

4/ Ảo Hóa Danh Thiếp

Để tạo ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ các đồng đạo trong tam giới tu tiên, Đạo Hữu sẽ cần phải trang bị những Ảo Hóa Danh Thiếp đẹp mắt tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

Dùng các đạo cụ kích hoạt Ảo Hóa Danh Thiếp cùng loại có thể tiến hành tăng sao, tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

 

 

Bạn cần hỗ trợ