logo

SỰ KIỆN PHÁO HOA MAY MẮN

admin | 14-01-2022


Sự kiện Pháo Hoa May Mắn

 

Thời gian: 00h00 ngày 15/01 đến 23h59 ngày 18/01/2022

Đối tượng tham gia: Các Máy Chủ mở sau 7 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Đạo Hữu có thể chọn vào biểu tượng Event Pháo Hoa May Mắn để mở ra giao diện sự kiện gồm các hoạt động như: Phúc lợi đăng nhập nhận quà, BXH pháo hoa, rút thăm may mắn ….

 

1/ Phúc Lợi - Đăng Nhập Nhận Quà

Trong thời gian từ ngày 15/01 đến 18/01 khi Đạo Hữu đăng nhập vào trò chơi có thể đến giao diện Event Pháo Hoa để nhận các phần thưởng quý hiếm tăng cao Tiên Lực.

Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

 

 

2/ Rút Thăm - Pháo Hoa May Mắn

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể dùng Tiên Ngọc để mua Pháo Hoa để sử dụng may mắn sẽ nhận được các bảo vật và phần thưởng quý hiếm tăng cao Tiên Lực.

 

 

Đạo Hữu mở Pháo Hoa sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng là bảo vật, đạo cụ quý hiếm như: Phi Kiếm-Long Uyên, Thiên Thư-Ngọc Thanh Hồng Mông, Thời trang-Thần Khải Lưu Kim …

Các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và tiên lực rất cao.

 

 

3/ Pháo Hoa - BXH Đua Top

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể dùng đạo cụ Pháo Hoa sẽ được tích lũy nhận quà và xếp hạng đua top nhận thưởng

Top 5 Đạo hữu có số lần mở Pháo Hoa nhiều nhất đến khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 

Phần thưởng gồm các bảo vật và trang bị quý hiếm tặng cao thuộc tính tiên lực cho nhân vật.

 


 

4/ Hoạt Động Nhiệm Vụ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu tham gia trò chơi tham gia Mở Pháo Hoa May Mắn sẽ đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng.

 

 

Ngoài các bảo vật, đạo cụ tăng thuộc tính và tiên lực cao. Đạo hữu còn nhận được đạo cụ Pháo

Đạo cụ Pháo có thể dùng đổi thưởng tại hoạt động Tiệm Đổi Quà.

 


 

5/ Tiệm Đổi Thưởng

Khi hoàn thành các nhiệm vụ trong hoạt động nhiệm vụ, Đạo Hữu sẽ nhận được đạo cụ Pháo

Dùng đạo cụ Pháo để đổi các phần thưởng gồm: Tiên ngọc, Linh cực, Hộp quà giáng sinh và các bảo vật tăng cao thuộc tính, tiên lực.

 

 

6/ Nạp Tự Chọn - Tùy Ý Chọn Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể mua các Gói Quà Tự Chọn 1 đến 8 tương ứng với các phần thưởng trong trò chơi.

Đạo Hữu có thể tùy ý lựa chọn phần thưởng quý hiếm tăng cao thuộc tính và tiên lực.

 


 

Các Đạo Hữu có thể đến WebPay: https://pay.tutien.com.vn/ để mua các Gói Tự Chọn với giá chiết khấu giảm 20%.

Đạo Hữu vào giao diện Gói Tiên Chức & Thẻ Tháng để mua các Gói Quà Tự Chọn.

 

7/ Tăng Tu Vi & Tăng Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào các khung giờ cố định Đạo Hữu tham gia tu luyện, vượt ải bí cảnh, khiêu chiến boss sẽ tăng thêm lợi ích 20%. 

Đạo Hữu sẽ có nhận được thêm phần thưởng gồm tu vi và cơ hội nhận được các bảo vật khác nhiều hơn.

 


 

Bạn cần hỗ trợ