logo

SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG SIÊU CẤP

admin | 19-01-2022


Sự kiện Đập Trứng Siêu Cấp

 

Thời gian: 0h00 ngày 19/01 đến 23h59 ngày 22/01/2022

Đối tượng tham gia: Máy Chủ mở sau 7 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Đạo Hữu có thể chọn vào biểu tượng Event Tân Niên May Mắn và Trứng Phúc Siêu Cấp để mở ra giao diện sự kiện gồm các hoạt động như: Phúc lợi đăng nhập nhận quà, Đập trứng, Đổi Quà …

1/ Phúc Lợi - Đăng Nhập Nhận Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiễn, mỗi ngày khi Đạo Hữu đăng nhập vào trò chơi có thể đến giao diện sự kiện Tân Niên May Mắn để nhận các phần thưởng quý hiếm tăng cao Tiên Lực.

Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

 

2/ Tân Niên May Mắn - Nạp Tự Chọn

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể mua các Gói Quà Tự Chọn tương ứng với các phần thưởng trong trò chơi.

Đạo Hữu có thể tùy ý lựa chọn phần thưởng quý hiếm tăng cao thuộc tính và tiên lực.

 

 


Các Đạo Hữu có thể đến WebPay: https://pay.tutien.com.vn/ để mua các Gói Tự Chọn với giá chiết khấu giảm 20%.

Đạo Hữu vào giao diện Gói Tiên Chức & Thẻ Tháng để mua các Gói Quà Tự Chọn.

 

3/ Tăng Tu Vi & Tăng Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào các khung giờ cố định Đạo Hữu tham gia tu luyện, vượt ải bí cảnh, khiêu chiến boss sẽ tăng thêm lợi ích 20%. 

Đạo Hữu sẽ có nhận được thêm phần thưởng gồm tu vi và cơ hội nhận được các bảo vật khác nhiều hơn.

 


 

4/ Trứng Phúc Siêu Cấp - Đập Trứng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể tham gia các hoạt động hoặc mua các Gói Quà sẽ nhận được đạo cụ: Chùy may mắn, Chùy truyền thuyết và Chùy chí trăn.

Ngoài ra, còn có thể thu thập được Mảnh Ghép có thể ghép được các loại Chùy dùng để Đập Trứng.

Đạo Hữu dùng 3 loại Chùy để đập 3 loại Trứng May mắn, Truyền thuyết và Chí trăn sẽ nhận được các phần thưởng tăng cao tiên lực.

 

 

Đặc biệt, mỗi lần đập trứng sẽ tích lũy 1 điểm may mắn, Đạo hữu đạt 5 điểm may mắn sẽ nhận được 1 phần thưởng lớn may mắn.

Phần thưởng lớn may mắn tăng rất cao thuộc tính và tiên lực.


 

5/ Trứng Phúc Siêu Cấp - Đổi Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu tham gia các hoạt động hoặc Đập Trứng sẽ nhận được vật phẩm Vỏ Trứng.

 

Đạo Hữu dùng Vỏ Trứng đến để đổi các phần thưởng quý hiếm tại giao diện hoạt động Kho Báu Đập Trứng.

 


 

6/ Trứng Phúc Siêu Cấp - Xếp Hạng Đập Trứng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu dùng đạo cụ Chùy để đập trứng phúc sẽ nhận được điểm tích lũy xếp hạng.

Đập trứng phúc may mắn: tăng 10 điểm

Đập trứng phúc truyền thuyết: tăng 100 điểm

Đập trứng phúc chí trăn: tăng 500 điểm

 

 

Kết thúc sự kiện, Top 5 Đạo Hữu có điểm tích lũy xếp hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tăng cao thuộc tính và tiên lực.

 

7/ Trứng Phúc Siêu Cấp - Gói Quà Mỗi Ngày

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Đạo Hữu có thể dùng Linh Cực hoặc Tiên Ngọc để mua các gói quà Ưu Đãi với giá khuyến mãi.

Quà Ưu Đãi sẽ có các loại Chùy tham gia Đập Trứng nhận thưởng. 

Gói Quà sẽ reset lượt mua vào lúc 0h mỗi ngày.

 


 

8/ Trứng Phúc Siêu Cấp - Nhiệm Vụ Hoạt Động

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu tham gia trò chơi tham gia các hoạt động, bí cảnh, khiêu chiến boss hoặc đấu pháp để hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động nhận thưởng.

Phần thưởng là các đạo cụ tăng tiên lực và Mảnh Ghép Chùy Đập Trứng.

 


 

Bạn cần hỗ trợ