logo

SỰ KIỆN CUỐI TUẦN VUI VẺ

admin | 06-01-2022


Sự kiện Cuối Tuần Vui Vẻ

 

Thời gian: ngày 06/01 đến 23h59 ngày 09/01/2022

Đối tượng tham gia: Các Đạo Hữu từ S1 - S34 (Server mở sau 7 ngày)

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Đạo Hữu có thể chọn vào biểu tượng Event Cuối Tuần Vui Vẻ để mở ra giao diện sự kiện gồm các hoạt động như: Phúc lợi đăng nhập nhận quà, Cuối Tuần vui vẻ,..

1/ Phúc Lợi - Đăng Nhập Nhận Quà

Trong thời gian từ ngày 06/01 đến 09/01 khi Đạo Hữu đăng nhập vào trò chơi có thể đến giao diện sự kiện Cuối Tuần Vui Vẻ để nhận các phần thưởng quý hiếm tăng cao Tiên Lực. Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

2/ Rút Thăm Cuối Tuần - Quà Hiếm Trao Tay

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể dùng Tiên Ngọc để mua Hộp Quà.

 

Đạo Hữu mở Hộp Quà sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng là bảo vật, đạo cụ quý hiếm như: Phi Kiếm Mộng Yểm, Tiên Thú Ma-Cửu Vỹ Hồ…

Các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và tiên lực rất cao.

3/ Cuối Tuần Vui Vẻ - Chuỗi Nhiệm Vụ Nhận Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu tham gia trò chơi tham gia các hoạt động hạn giờ, bí cảnh hoặc Mở Hộp Quà sẽ đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng.

 

4/ Tiệm Cuối Tuần - Đổi Thưởng

Khi hoàn thành các nhiệm vụ trong hoạt động Cuối Tuần Vui Vẻ, Đạo Hữu sẽ nhận được đạo cụ.

Dùng đạo cụ vừa nhận để đổi các phần thưởng gồm: Tiên ngọc, Linh cực, Hộp quà cuối tuần và các bảo vật tăng cao thuộc tính, tiên lực.


 

5/ Nạp Tự Chọn - Tùy Ý Chọn Quà

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đạo Hữu có thể mua các Gói Quà Tự Chọn 1 đến 8 tương ứng với các phần thưởng trong trò chơi.

Đạo Hữu có thể tùy ý lựa chọn phần thưởng quý hiếm tăng cao thuộc tính và tiên lực.

Các Đạo Hữu có thể đến WebPay: https://pay.tutien.com.vn/ để mua các Gói Tự Chọn với giá chiết khấu giảm 20%.

Đạo Hữu vào giao diện Gói Tiên Chức & Thẻ Tháng để mua các Gói Quà Tự Chọn.

6/ Tăng Tu Vi & Tăng Thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào các khung giờ cố định Đạo Hữu tham gia tu luyện, vượt ải bí cảnh, khiêu chiến boss sẽ tăng thêm lợi ích 20%. 

Đạo Hữu sẽ có nhận được thêm phần thưởng gồm tu vi và cơ hội nhận được các bảo vật khác nhiều hơn.

 

Bạn cần hỗ trợ