logo

SỰ KIỆN QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

admin | 10-12-2021


Quà Đăng Nhập 7 Ngày

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 6

Nội dung: 

Trong 7 ngày liên tục, Đạo Hữu có tham gia đăng nhập trò chơi để tu luyện phi thăng sẽ nhận được các phần thưởng trang bị hoặc bảo vật quý hiếm giúp gia tăng tu vi, tiên lực.

Đặc biệt, mỗi ngày Đạo Hữu có thao tác Nạp Thẻ bất kỳ sẽ nhận được thêm các phần thưởng giá trị như: Linh cực, Đan tu vi, Linh thú Tiên - Thanh Long

Webpay Nạp Thẻ: https://pay.tutien.com.vn/ 


 


 

Các Phần Thưởng Quý Hiếm

 

Bạn cần hỗ trợ