logo

SỰ KIỆN VÒNG QUAY PHÚC LỢI CẢNH GIỚI

admin | 10-12-2021


Sự Kiện Vòng Quay Phúc Lợi Cảnh Giới

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 10

Nội dung: 

Trong quá trình tu luyện phi thăng, khi Đạo Hữu đột phá đến các bậc Cảnh Giới nhất định và năng cao Tiên Lực đạt mốc sẽ nhận được lượt quay Phúc Lợi Cảnh Giới.

Mỗi vòng quay sẽ gồm 12 phần thưởng. Đạo Hữu quay tối đa 12 lần nhận hết phần thưởng sẽ xuất hiện 1 vòng quay mới với phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính cao hơn.

Phần thưởng ngẫu nhiên gồm: Tiên thú, Phi kiếm, Sách tăng cấp kỹ năng, Linh cực và Ảo hóa thời trang.

 


 

Hình Ảnh Phần Thưởng Quý Hiếm

 

 

Bạn cần hỗ trợ