logo

PHONG MA TỔ ĐỘI

admin | 06-12-2021


PHONG MA TỔ ĐỘI

Thanh Trúc xin chào các Đạo Hữu gần xa, Thanh Trúc sẽ giới thiệu đến các bạn Hệ thống Boss Phong Ma Tổ Đội mỗi ngày, các Đạo Hữu có thể đến khiêu chiến tiêu diệt Boss Phong Ma để nhận các phần thưởng quý hiếm như: Tiên thú, Nguyên liệu Luyện Linh, Trang bị pháp bảo, Thánh linh, đan tăng thuộc tính, tu vi...

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 4

  1. Ma Vương Xâm Nhập

Thời gian: Mỗi ngày bắt đầu lúc 20h00

Đối tượng tham gia: Đạo hữu đã gia nhập Tiên Tông (tông hội)

Đến thời gian diễn ra hoạt động, các Đạo Hữu đến giao diện Phong Ma Tổ Đội - Ma Vương Xâm Nhập để khiêu chiến.

Hoạt động sẽ không giới hạn số lần tham gia khiêu chiến cho đến khi kết thúc Boss.

 

Mỗi lượt khiêu chiến Boss sẽ được tích lũy sát thương để xếp hạng Cá Nhân, Xếp hạng Tiên Tông, sát thương cuối kết thúc Boss.

Sau khi Boss bị tiêu diệt, hệ thống sẽ căn cứ vào BXH sát thương và trao thưởng qua Thư.

 

Ngoài phần thưởng cá nhân và tiên tông, sau khi tiêu diệt Boss hệ thống Đấu Giá Tiên Tông sẽ xuất hiện với nhiều phần thưởng tăng tiên lực cao.

Các Đạo Hữu có thể dùng Linh Cực để đấu giá hoặc mua ngay các phần thưởng. Kết thúc đấu giá tổng số Linh Cực đấu giá được sẽ chia đều Lợi Tức cho tất cả thành viên có tham gia Boss.

 

  1. Hang Ma Xà Lăng

Mỗi ngày, các Đạo Hữu có thể cùng nhau tham gia khiêu chiến Boss miễn phí 03 lần. 

Mỗi lần khiêu chiến Boss sẽ được tích lũy xếp hạng sát thương, Đạo hữu có sát thương cao nhất khi Boss bị tiêu diệt sẽ nhận được phần thưởng.

Đạo Hữu có thể dùng Linh Cực mua thêm lượt tham gia khiêu chiến Boss hoặc Kích hoạt Đặc quyền Tiên chức và Thẻ Tháng để tăng lần mua thêm lượt.

Bạn cần hỗ trợ