logo

PHONG MA CÁ NHÂN

admin | 06-12-2021


PHONG MA CÁ NHÂN

Đến với thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên, Thanh Trúc sẽ giới thiệu Hệ thống Boss Phong Ma Cá Nhân mỗi ngày, các Đạo Hữu có thể đến khiêu chiến tiêu diệt Boss Phong Ma để nhận các phần thưởng quý hiếm như: Trang bị pháp bảo, Thánh linh, đan tăng thuộc tính, tu vi...

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 4

1. Cá Nhân - Boss Bắc Minh

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia khiêu chiến miễn phí 08 lần Boss Bắc Minh. Mỗi 60 phút sẽ hồi 1 lần khiêu chiến.

Đạo Hữu có thể dùng Linh Cực để mua lượt tham gia khiêu chiến Boss.

Tiêu diệt boss sẽ nhận được nhiều phần thưởng mạnh hóa Tiên Lực như: Trang bị pháp bảo, đan tăng tu vi, tăng thuộc tính. 

Đặc biệt, kích hoạt 2 Đặc quyền Bát Hoang Tiên Quân và Cửu Thiên Đế Quân có thể tăng thêm lượt khiêu chiến boss và Càn quét khiêu chiến nhanh nhận ngay phần thưởng.

 

2. Cá Nhân - Boss Bất Tử

Boss bất tử được chia làm nhiều loại: tăng Cảnh Giới cao hơn sẽ mở thêm Boss cho cảnh giới đó.

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia khiêu chiến miễn phí 03 lần Boss. Thời gian boss hồi sinh mỗi lần tiêu diệt là 30 phút.

Đạo Hữu có thể dùng Linh Cực để mua lượt tham gia khiêu chiến Boss.

Tiêu diệt boss sẽ nhận được nhiều phần thưởng mạnh hóa Tiên Lực như: Trang bị pháp bảo, trang bị Thánh Linh, đạo cụ mạnh hóa tính năng…. giúp tăng cao Tiên Lực.

Đặc biệt, kích hoạt 2 Đặc quyền Bát Hoang Tiên Quân và Cửu Thiên Đế Quân có thể tăng thêm lượt khiêu chiến boss và Càn quét khiêu chiến nhanh nhận ngay phần thưởng.

 

3. Cá Nhân - Boss Đặc Quyền

Boss Đặc Quyền được phân thành 4 loại Boss. Đạo hữu cần kích hoạt các Đặc quyền sau mới có thể khiêu chiến:

+ Kích hoạt đặc quyền Bát Hoang Tiên Quân

+ Kích hoạt đặc quyền Cửu Thiên Đế Quân

+ Kích hoạt Thẻ tháng Ưu Đãi

+ Kích hoạt Thẻ tháng Chí Tôn

Boss Đặc Quyền sẽ tự hồi sinh sau 120 phút khi bị tiêu diệt. Mỗi ngày Đạo Hữu có thể khiêu chiến tối đa 12 lượt.

Boss rơi rất nhiều phần thưởng quý hiếm như: Trang bị pháp bảo, trang bị bảo hạp, đan tăng tu vi, đan tăng thuộc tính ...giúp tăng cao Tiên Lực.

 

4. Đặc Quyền Tiên Chức & Thẻ Tháng

  • Đặc biệt, khi các Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tuần sẽ nhận được các đặc quyền ưu đãi riêng giúp tăng phần thưởng, tăng lượt mua tham gia phó bản …

  • Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tháng Ưu Đãi với giá 75,000 VNĐ.

  • Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tháng Chí Tôn với giá 170,000 VNĐ.

  • Đạo Hữu kích hoạt Combo 2 Thẻ Tháng (Ưu đãi + Chí tôn) với giá 170,000 VNĐ. Tiết kiệm 75,000 VNĐ so với mua lẻ.

  • Đạo Hữu kích hoạt Đặc Quyền Tiên Chức - Bát Hoang Tiên Quân - với giá 75,000 VNĐ. (vĩnh viễn)

  • Đạo Hữu kích hoạt Đặc Quyền Tiên Chức - Cửa Thiên Đế Quân với giá 245,000 VNĐ. (vĩnh viễn)

Trang Webpay Nạp Thẻ của Chưởng Thượng Tu Tiên là: http://pay.tutien.com.vn/

 

 

Bạn cần hỗ trợ