logo

NGÀY 6 - BXH Đua Top Thánh Linh

admin | 10-12-2021


BXH Đua Top Thánh Linh

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 6 mở server.

Nội dung: 

Trong quá trình tu tiên phi thăng, Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Thánh Linh và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Thánh Linh

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, khiêu chiến Boss Bắc Minh Ma Hải  sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu: Huyết tinh hỏa phượng - Đằng xà - Tổ Côn.

Đạo Hữu sử dụng Huyết tinh hỏa phượng - Đằng xà - Tổ Côn  để tăng cấp tính năng Thánh Linh sẽ tăng thuộc tính tiên lực và được tích lũy điểm Xếp Hạng Đua Top Thánh Linh.

Sử dụng 1 Huyết tinh hỏa phượng = 10 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Huyết tinh xà đằng = 10 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Huyết tinh tổ côn = 10 Điểm Tích Lũy.

Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.


 

2/ Đoạt Bảo Thánh Linh

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo  Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Thánh Linh dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Thánh Linh hoặc các Thánh Linh Tiên tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Thánh Linh và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Thánh Linh

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Thánh Linh bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Thánh Linh được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Thánh Linh và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Thánh Linh.

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Thánh Linh.

Tiêu hao các nguyên liệu Lương Thực tăng cấp Thánh Linh sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Thánh Linh.

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Thánh Linh - Quả Ngộ Tâm đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.
 

Bạn cần hỗ trợ