logo

NGÀY 5 - BXH Đua Top Thiên Thư

admin | 10-12-2021


BXH Đua Top Thiên Thư

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 5 mở server.

Nội dung: 

Trong quá trình tu tiên phi thăng, Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Thiên Thư và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Thiên Thư

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, bí cảnh hoặc mua ở cửa hàng sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu Thiên Thư - Quả Ngộ Tâm.

Đạo Hữu sử dụng Thiên Thư - Quả Ngộ Tâm để tăng cấp tính năng Thiên Thư sẽ tăng thuộc tính tiên lực và được tích lũy điểm Xếp Hạng Đua Top Thiên Thư. Sử dụng 1 Thiên Thư - Quả Ngộ Tâm = 10 Điểm Tích Lũy. Thời Gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.
 

2/ Đoạt Bảo Thiên Thư

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Thiên Thư dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Thiên Thư hoặc các Thiên Thư Tiên tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Thiên Thư - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Thiên Thư

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Thiên Thư bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Thiên Thư được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Thiên Thư và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Thiên Thư.

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Thiên Thư.

Tiêu hao các nguyên liệu Lương Thực tăng cấp Thiên Thư sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Thiên Thư.

 

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Thiên Thư - Quả Ngộ Tâm đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất. 

Bạn cần hỗ trợ