logo

NGÀY 3 - BXH Đua Top Nghĩa Giới

admin | 09-12-2021


NGÀY 3 - BXH Đua Top Nghĩa Giới

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 3 mở server.

Nội dung: Trong quá trình tu tiên phi thăng, các Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Nghĩa Giới và có thể tham gia.

 

1/ Xếp Hạng Nghĩa Giới

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, bí cảnh Nghĩa Giới (Kết nghĩa) hoặc nhiệm vụ Kết Nghĩa sẽ nhận được đạo cụ Pha Lê Duyên Phận tăng cấp tính năng Nghĩa Giới.

Sử dụng 1 Pha Lê Duyên Phận = 10 điểm sẽ được tính điểm tích lũy xếp hạng đua top nhận thưởng. Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

2/ Đoạt Bảo Nghĩa Giới

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Nghĩa Giới dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Nghĩa Giới hoặc các Nghĩa Giới Đan tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Nghĩa Giới - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Nghĩa Giới

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Nghĩa Giới bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Nghĩa Giới được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Nghĩa Giới và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Nghĩa Giới.

 

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Nghĩa Giới.

Tiêu hao các nguyên liệu tăng cấp Nghĩa Giới sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Nghĩa Giới.

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu tăng cấp Nghĩa Giới đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.

Bạn cần hỗ trợ