logo

Ngày 2 - BXH Đua Top Tiên Thú

admin | 08-12-2021


Ngày 2 - Bảng Xếp Hạng Đua Top Tiên Thú

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 2 mở server.

Nội dung: Trong quá trình tu tiên phi thăng, Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Tiên Thú và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Tiên Thú

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, bí cảnh tiên thú hoặc mua ở cửa hàng các đạo cụ  tăng cấp Tiên Thú như: Lương thực tiên thú Nhân - Linh - Tiên - Thánh và Thần.  

Sử dụng các đạo cụ Lương Thực sẽ được tính điểm tích lũy xếp hạng đua top nhận thưởng.

Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

 

 

2/ Đoạt Bảo Tiên Thú

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Tiên Thú dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Tiên Thú hoặc các Tiên Thú Tiên tăng thuộc tính cao.

 

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Tiên Thú - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

 

3/ Gói Quà Tiên Thú

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Tiên Thú bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà tiên thú được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp tiên thú và đạo cụ kích hoạt, tăng sao tiên thú.

 

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính tiên thú.

Tiêu hao các nguyên liệu Lương Thực tăng cấp tiên thú sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Tiên Thú.

 

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Lương Thực Tiên Thú (Nhân - Linh - Tiên - Thánh - Thần) đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.

Bạn cần hỗ trợ