logo

Ngày 1 - Hoạt Động Đua TOP 8 Ngày Server Mới

admin | 07-12-2021


Ngày 1 - Hoạt Động Đua TOP 8 Ngày Server Mới

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 1 mở server.

Nội dung: Trong quá trình tu tiên phi thăng, các Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Cảnh Giới và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Cảnh Giới

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, vượt ải cốt truyện sẽ nhận được nguyên liệu Quy Nhân Sâm. 

Dùng nguyên liệu Quy Nhân Sâm đến giao diện Luyện Đan để chế tạo các Tu Vi Đan Nguyên Anh, Tu Vi Đan Hóa Thần … sử dụng để tăng tu vi đột phá Cảnh Giới.

Đạo Hữu sử dụng Đá Kiếm Lệ để tăng cấp tính năng Cảnh Giới sẽ tăng thuộc tính tiên lực và được tích lũy điểm Xếp Hạng Đua Top Cảnh Giới.

Sử dụng 1 Tu Vi Đan Nguyên Anh = 1 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Tu Vi Đan Hóa Thần = 20 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Tu Vi Đan Xuất Khiếu = 60 Điểm Tích Lũy

Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

2/ Đoạt Bảo Cảnh Giới

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Cảnh Giới dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Cảnh Giới hoặc các Cảnh Giới Tiên tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Cảnh Giới - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng. Các phần thưởng gồm các Cảnh Giới - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

 

 

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng. Các phần thưởng gồm các Cảnh Giới - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Cảnh Giới

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Cảnh Giới bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Cảnh Giới được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Cảnh Giới và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Cảnh Giới.

 

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Cảnh Giới.

Tiêu hao các nguyên liệu Lương Thực tăng cấp Cảnh Giới sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Cảnh Giới.

 

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Tu Vi Đan Nguyên Anh, Hóa Thần ... đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.

Bạn cần hỗ trợ