logo

SỰ KIỆN NẠP MỖI NGÀY

admin | 10-12-2021


Nạp Mỗi Ngày

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 10

Thời gian diễn ra: Mỗi ngày

Nội dung: 

Đạo Hữu đạt đến cảnh giới nhất định sẽ xuất hiện hoạt động Event Nạp Mỗi Ngày và có thể tham gia nhận thưởng.

Nạp Mỗi Ngày sẽ gồm 3 mốc nạp: 60 Tiên Ngọc, 300 Tiên Ngọc và 980 Tiên Ngọc. Hoạt động sẽ được tính theo nạp tích lũy. Đạo Hữu nạp 980 Tiên Ngọc sẽ nhận được hết tất cả phần thưởng ở 3 mốc.

 


 

Phần Thưởng Quý Hiếm Tăng Cao Tiên Lực 

Bạn cần hỗ trợ