logo

SỰ KIỆN NẠP ĐẦU CÓ QUÀ

admin | 10-12-2021


NẠP ĐẦU CÓ QUÀ

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 3

Nội dung: Trong hành trình tu tiên, Đạo Hữu đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 3 sẽ có thể tham gia Event Nạp Đầu Có Quà. 

  • Sự kiện gồm có 3 mốc nạp Tiên Ngọc: 60 Tiên ngọc, 300 Tiên ngọc và 980 Tiên ngọc.

  • Đạo Hữu nạp tích lũy đạt mốc 980 Tiên ngọc sẽ nhận được tất cả phần thưởng của 3 mốc: 60, 300 và 980 Tiên ngọc.

  • Đạo Hữu sẽ nhận tất cả phần thưởng của 3 mốc nạp trong 3 ngày liên tục, tăng lực và tiên lực rất cao.

  • Gợi ý: Mua gói Đặc quyền Tiên Chức - Cửu Thiên Đế Quân sẽ nhận toàn bộ phần thưởng Nạp Đầu Có Quà và kích hoạt đặc quyền Cửu Thiên Đế Quân vĩnh viễn (nhận quà mỗi ngày và trang bị quý hiếm)

 

Hình Ảnh Phần Thưởng Đặc Biệt

 

 

Bạn cần hỗ trợ