logo

Hướng Dẫn Lưu Thông Tin Tài Khoản Chơi Ngay

admin | 03-01-2022


Hướng Dẫn Lưu Thông Tin Tài Khoản Chơi Ngay

 

BĐH xin hướng dẫn các Đạo Hữu đang sử dụng Tài Khoản Chơi Ngay cần thao tác ghi nhớ và lưu lại tài khoản đăng nhập Chơi Ngay chính thức để có thể dễ dàng Login vào game và Đăng nhập Fanpage để Nạp Thẻ.

Bước 1: Tải Game và Chơi Ngay

Đạo Hữu tải game vào trò chơi, chọn Chơi Ngay để dễ dàng trải nghiệm Thích Tu Tiên. Tiếp theo chọn server mình mong muốn và tạo nhân vật trải nghiệm.

  

 

 

Bước 2: Trải nghiệm Tân Thủ và Xem Thông Tin Tài Khoản Chơi Ngay

Sau khi trải qua giai đoạn Tân Thủ, Đạo Hữu cần thao tác đăng xuất game để tiến hành xác nhận bảo vệ tài khoản chơi ngay bằng Gmail và Tạo Mật Khẩu cho tài khoản chơi ngay.

Đạo Hữu chọn vào giao diện thông tin nhân vật è Chọn cài đặt è Chọn đăng xuất để trở về giao diện login.

 

 

Bước 3: Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Sau khi đăng xuất trở về giao diện Đăng Nhập ban đầu, Đạo Hữu chọn vào Chơi Ngay sẽ xuất hiện bảng thông báo Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngày và Thông Tin Tài Khoản Chơi Ngay.

 

 

Đạo Hữu chọn Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay để tiến hành điền thông tin Gmail và Tạo Mật Khẩu cho tài khoản Chơi Ngay của mình vừa tạo lúc nảy.

 

 

 

 

Sau khi, cập nhật thông tin Tài Khoản Chơi Ngay thành công, Đạo Hữu tiếp tục trở về giao diện vừa xem chọn tiếp Xem Thông Tin Tài Khoản Chơi Ngay để biết chính xác ID Tài Khoản Đăng Nhập Chơi Ngay

Lưu ý: Đạo Hữu bắt buộc phải nhớ và lưu lại thông tin Tài Khoản Chơi Ngay mới có thể đăng nhập vào trò chơi.

 

 

 

Sau khi hoàn thành các bước Cập Nhật Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay và Lưu Thông Tin ID Tài Khoản Chơi Ngay là Đạo Hữu có thể dùng ID đăng nhập + Mật Khẩu vừa cập nhật để dễ dàng login vào game. Tránh không quên và bị mất tài khoản.

Đăng Nhập WebPay Nạp Thẻ.

Webpay Nạp Thẻ: https://pay.thichtutien.vn

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ