logo

TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG TIÊN PHÚC

admin | 10-12-2021


Tính Năng Hoạt Động Tiên Phúc

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 5

Nội dung: Chuỗi hoạt động Tiên Phúc sẽ mở ra khi đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 5. Hoạt động sẽ mở bán các Đặc Quyền Đặc Biệt như:

  • Đặc quyền Tiên Chức: Bát Hoang Tiên Quân và Cửu Thiên Đế Quân

  • Đặc quyền Thẻ Tuần

  • Đặc quyền Thẻ Tháng Ưu Đãi và Thẻ Tháng Chí Tôn

  • Gói Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày

  • Gói Quà Đầu Tư Trưởng Thành

Webpay Nạp Thẻ: https://pay.tutien.com.vn/ 

1. Đặc Quyền Tiên Chức

Đặc quyền Tiên Chức gồm 2 loại: Bát Hoang Tiên Quân và Cửu Thiên Đế Quân.

Đạo Hữu kích hoạt 01 lần duy nhất sẽ nhận Đặc Quyền Vĩnh Viễn.

Tiên chức - Bát Hoang Tiên Quân: giá 70,000 VNĐ

Tiên chức - Cửu Thiên Đế Quân: giá 280,000 VNĐ

Mua tại Webpay giá sẽ ưu đãi hơn khi mua trực tiếp: https://pay.tutien.com.vn/ 

 

 

Đặc quyền Bát Hoang Tiên Quân gồm:

Nhận ngay 300 Tiên Ngọc

Danh hiệu Bát Hoang Tiên Quân

Linh Thú - Chúc Long

Tăng lượt mua tham gia các loại Bí Cảnh như: Tu vi, Linh thạch, Pháp bảo …

Và các đặc quyền khác giúp tăng cao tu vi và tiên lực.

 

 

Đặc quyền Cửu Thiên Đế Quân gồm:

Nhận ngay 980 Tiên Ngọc

Danh hiệu Cửu Thiên Đế Quân

Linh Thú - Tiên Lộc Cửu Sắc

Đặc quyền càn quét và thần du nhanh các bí cảnh, khiêu chiến boss...

Và các đặc quyền khác giúp tăng cao tu vi và tiên lực.

 

 

  1. Đặc Quyền - Thẻ Tháng

Đặc quyền Thẻ Tháng gồm 2 loại: Thẻ Tháng Ưu Đãi và Thẻ Tháng Chí Tôn.

Thẻ tháng sẽ có hiệu lực 30 ngày, đếm ngược từ ngày đầu tiên kích hoạt.

Lưu ý: Đạo Hữu nên mua Combo 2 Thẻ Tháng sẽ tiết kiệm được 75,000 VNĐ.

Thẻ Tháng Ưu Đãi: giá bán 75,000 VNĐ

Thẻ Tháng Chí Tôn: giá bán 170,000 VNĐ

Mua Combo 2 Thẻ Tháng: giá bán 170,000 VNĐ (gồm 2 thẻ tháng trên). Tiết kiệm được 75,000 VNĐ.

Mua tại Webpay giá sẽ ưu đãi hơn mua trực tiếp ingame: https://pay.tutien.com.vn/ 

 


 

  1. Đặc Quyền - Thẻ Tuần

Đặc quyền Thẻ Tuần là đặc quyền mà Đạo Hữu nào cũng cần phải trang bị kích hoạt để nhận các quyền lợi ưu đãi riêng như: Tăng lượt mua tham gia bí cảnh, tăng phần thưởng rơi ở bí cảnh …

Thẻ Tuần có hiệu lực 7 ngày kể từ khi kích hoạt.

Giá bán Thẻ Tuần tại webpay là: 20,000 VNĐ

 

 

  1. Gói Quà Ưu Đãi Mỗi Ngày

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể đến giao diện Tiên Phúc - Gói Quà để mua các Gói Quà Ưu Đãi với các phần thưởng giúp tăng cao tu vi và tiên lực.

Đạo Hữu có thể dùng Tiên ngọc hoặc Linh cực để mua các gói quà.

 

 

  1. Quỹ Đầu Tư - Trưởng Thành

Trong quá trình tu luyện, Đạo Hữu có thể lựa chon Mua Các Gói Đầu Tư Trưởng Thành với các mệnh giá: 300 Tiên ngọc, 688 Tiên ngọc và 1288 Tiên ngọc để nhận được hoàn trả phần thưởng gấp nhiều lần.

Khi Đạo Hữu đột phá các cảnh giới yêu cầu như: Nguyên anh, Hóa thần … sẽ nhận được phần thưởng tăng cao tiên lực.

 

 

Bạn cần hỗ trợ