logo

NGÀY 8 - BXH Đua Top Tình Sức

admin | 14-12-2021


Ngày 8 - BXH Đua Top Tình Sức

 

Tình Sức mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 8 mở server.

Nội dung: Trong quá trình tu tiên phi thăng, Đạo Hữu đạt Tình Sức nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Tình Sức và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Tình Sức

Đạo Hữu tham gia các hoạt động, phó bản Kết Nghĩa sẽ nhận được nguyên liệu Đá Tình Sức - Linh

Dùng nguyên liệu Đá Tình Sức - Linh để tăng cấp Tình Sức sẽ tăng thuộc tính và được tích lũy điểm Xếp Hạng Đua Top Tình Sức.

Sử dụng 1 Đá Tình Sức - Linh = 20 Điểm Tích Lũy.

Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Đạo Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

2/ Đoạt Bảo Tình Sức

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Tình Sức dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Tình Sức hoặc các Tình Sức Tiên tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng. Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Tình Sức - Tiên và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Tình Sức

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Tình Sức bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Tình Sức được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Tình Sức và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Tình Sức.

 

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Tình Sức.

Tiêu hao các nguyên liệu Lương Thực tăng cấp Tình Sức sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Tình Sức.

 

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Đá Tình Sức - Linh ... đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.
 

  

Bạn cần hỗ trợ