logo

TÍNH NĂNG CHIÊU TÀI TIẾN BẢO - TỤ BẢO BỒN

admin | 10-12-2021


Tính Năng Chiêu Tài Tiến Bảo - Tụ Bảo Bồn

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 7

Webpay nạp thẻ: https://pay.tutien.com.vn/ 

Nội dung: 

Đạo Hữu tu luyên đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 7 sẽ mở gói đầu tư Chiêu Tài Tiến Bảo - Tụ Bảo Bồn.

Đạo Hữu tiến hành có thể mua trực tiếp gói quà hoặc mua tại Webpay (giá rẻ hơn) để kích hoạt Tụ Bảo Bồn sẽ nhận được Tiên Ngọc, Linh Cực rất nhiều và các phần thưởng quý hiếm khác.

 

 

Sau khi kích hoạt Tụ Bảo Bồn, Đạo Hữu tu luyện đột phá đạt cảnh giới nhất định sẽ nhận được ngay Linh Cực với số lương lớn.

Tổng Linh Cực nhận được lên tới 300 Vạn (3,000,000 Linh cực).

 

Bạn cần hỗ trợ