logo

NGÀY 7 - BXH Đua Top Pháp Bảo

admin | 13-12-2021


Ngày 7 - BXH Đua Top Pháp Bảo

 

Cảnh giới mở: Nguyên Anh Bậc 9

Ngày mở: Ngày 7 mở server.

Nội dung: Trong quá trình tu tiên phi thăng, Đạo Hữu đạt cảnh giới nhất định sẽ mở ra sự kiện BXH Đua Top Pháp Bảo và có thể tham gia.

1/ Xếp Hạng Pháp Bảo

Đạo Hữu tham gia các hoạt động luyện khí và khiêu chiến Boss Hang Ma Xà Linh sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu: Tinh hoa tăng thêm, Đá luyện linh pháp bảo và Đá luyện linh linh bảo

Đạo Hữu sử dụng Tinh hoa tăng thêm, Đá luyện linh pháp bảo và Đá luyện linh linh bảo để tăng cấp pháp bảo sẽ tăng thuộc tính tiên lực và được tích lũy điểm Xếp Hạng Đua Top Pháp Bảo.

Sử dụng 1 Tinh hoa tăng thêm = 1000 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Đá luyện linh pháp bảo = 50 Điểm Tích Lũy.

Sử dụng 1 Đá luyện linh linh bảo = 50 Điểm Tích Lũy.

Thời gian tổng kết kết quả đua top vào 23h59 phút cùng ngày và Trao thưởng qua Thư.

Top 50 Tiên Hữu có tên trong bảng xếp hạng sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

2/ Đoạt Bảo Pháp Bảo

Trong thời gian diễn ra hoat động Đua Top, Đạo Hữu có thể đến Rút thăm Đoạt Bảo Pháp Bảo dùng Linh Cực để tham gia rút may mắn nhận các đạo cụ tăng cấp Pháp Bảo hoặc các Pháp Bảo Tiên tăng thuộc tính cao.

Mỗi lượt rút thăm sẽ được tích lũy 10 điểm xếp hạng.Đạo Hữu rút thăm càng nhiều sẽ được xếp hạng càng cao. Kết thúc ngày sẽ nhận được phần thưởng.

Các phần thưởng gồm các Pháp Bảo và đạo cụ tăng thuộc tính, tiên lực cao.

3/ Gói Quà Pháp Bảo

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu có thể đến mua các Gói Quà Pháp Bảo bằng Tiên Ngọc hoặc Linh Cực.

Các gói quà Pháp Bảo được bán với giá siêu ưu đãi với các phần thưởng là nguyên liệu tăng cấp Pháp Bảo và đạo cụ kích hoạt, tăng sao Pháp Bảo.

4/ Nạp Đơn Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có mua các Gói Tiên Ngọc hoặc các Gói Quà Ưu Đãi có mệnh giá tương đương: 80 tiên ngọc, 300 tiên ngọc …. 6480 tiên ngọc sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm.

Các mốc nạp đơn sẽ giới hạn số lần nhận thưởng. Phần thưởng gồm các nguyên liệu tăng cấp, tăng thuộc tính Pháp Bảo.

Tiêu hao các nguyên liệu tăng cấp Pháp Bảo sẽ tích lũy xếp hạng đua top ở hoạt động Xếp Hạng Pháp Bảo.

5/ Tiêu Phí Có Quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động đua top, Đạo Hữu tham gia tu luyện có các thao tác sử dụng các nguyên liệu Pháp Bảo - Quả Ngộ Tâm đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 01 lần duy nhất.

 

  

Bạn cần hỗ trợ