logo

TÍNH NĂNG BÍ CẢNH TỔ ĐỘI

admin | 06-12-2021


TÍNH NĂNG BÍ CẢNH TỔ ĐỘI

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Thanh Trúc sẽ giới thiệu Hệ thống Bí Cảnh Tổ Đội mỗi ngày sẽ giúp các Đạo Hữu nhận được Mảnh ghép Thiên Thư, đan tăng thuộc tính Thiên Thư.. giúp nâng cao Tiên Lực.

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Xuất Khiếu Bậc 5

     1. Bí Cảnh Thiên Thư

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh sẽ nhận được Mảnh Ghép Thiên Thư và Đan tăng thuộc tính.

Bí cảnh cần Tổ Đội 3 người để tham gia, có thể tùy ý mời bạn bè hoặc chọn Ghép ngẫu nhiên để vào Bí Cảnh.

Đạo Hữu có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng quý hiếm hơn, bên cạnh đó Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Kích hoạt Thiên Thư và sử dụng đan tăng thuộc tính sẽ giúp nâng cao Tiên Lực.

    2. Thẻ Tuần Đặc Biệt

Đặc biệt, khi các Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tuần sẽ nhận được các đặc quyền ưu đãi riêng giúp tăng phần thưởng, tăng lượt mua tham gia phó bản.

Các Đạo Hữu của Thanh Trúc có thể kích hoạt Thẻ Tuần với giá 20,000 VNĐ. 

Trang Webpay Nạp Thẻ của Chưởng Thượng Tu Tiên là: http://pay.tutien.com.vn/ 

Bạn cần hỗ trợ