logo

TÍNH NĂNG BÍ CẢNH THÍ LUYỆN

admin | 06-12-2021


TÍNH NĂNG BÍ CẢNH THÍ LUYỆN

Hệ thống Bí Cảnh Thí Luyện mỗi ngày sẽ giúp các Đạo Hữu nhận được linh thạch, tu vi, pháp bảo, nguyên liệu luyện khí.. giúp nâng cao cảnh giới để tiến đến các cấp bậc tiếp theo.

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 4

Bí Cảnh Thí Luyện được chia thành 4 loại bí cảnh và kèm tính năng thẻ tuần đặc biệt.

  1. Bí cảnh Linh Thạch

Mỗi ngày, các Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh sẽ nhận được vô số Linh Thạch.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Linh Thạch dùng để cường hóa Pháp Bảo và các tính năng khác giúp gia tăng Tiên Lực.

  1. Bí Cảnh Tu Vi

Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh miễn phí mỗi ngày, các Đạo Hữu sẽ nhận được vô số Tu Vi.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Tu Vi dùng để tăng cấp cảnh giới và đột phá chân tu. Cảnh giới càng cao sẽ mở nhiều tính năng mới và tăng cao tiên lực.

  1. Bí Cảnh Pháp Bảo

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh miễn phí sẽ nhận được các trang bị pháp bảo.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Trang bị Pháp Bảo giúp Tiên Hữu tăng thêm thuộc tính, tăng cao tiên lực. Pháp bảo gồm nhiều bộ và có thể tăng cấp, cường hóa …

  1. Bí Cảnh Tiên Khí

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh miễn phí sẽ nhận được các nguyên liệu Luyện Khí.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Các nguyên liệu Luyện Khí sẽ giúp chế tạo ra các vật phẩm tăng thêm thuộc tính, nâng cao tiên lực.

  1. Thẻ tuần đặc biệt

Đặc biệt, khi các Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tuần sẽ nhận được các đặc quyền ưu đãi riêng giúp tăng phần thưởng, tăng lượt mua tham gia phó bản …

Đạo Hữu có thể kích hoạt Thẻ Tuần với giá 20,000 VNĐ. 

Trang Webpay Nạp Thẻ của Chưởng Thượng Tu Tiên là: http://pay.tutien.com.vn/

Bạn cần hỗ trợ