logo

TÍNH NĂNG BÍ CẢNH KHIÊU CHIẾN

admin | 06-12-2021


TÍNH NĂNG BÍ CẢNH KHIÊU CHIẾN

Hệ thống Bí Cảnh Khiêu Chiến mỗi ngày sẽ giúp các Đạo Hữu nhận được Tiên thú bao gồm các trang bị, nguyên liệu tăng cấp, phù văn khảm pháp bảo và nguyên liệu luyện chế Đan Dược.

Điều kiện mở: đạt cảnh giới Nguyên Anh Bậc 5

  1. Bí Cảnh Tiên Thú

Mỗi ngày, các Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 03 lần Bí cảnh sẽ nhận được đạo cụ kích hoạt và trang bị Tiên Thú.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Đạo cụ kích hoạt và trang bị Tiên Thú sẽ giúp tăng thêm thuộc tính và nâng cao Tiên Lực.

  1. Bí Cảnh Phù Văn

Vào mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia vượt tháp Phù Văn sẽ nhận được các loại Đá Phù Văn dùng để khảm trang bị Pháp Bảo.

Ngày hôm sau, Đạo Hữu có thể nhận thưởng càn quét bằng với Ải cao nhất đã vượt qua.

Vượt ải sau tầng 30 sẽ có thể tự động thao tác.

Đá Phù Văn dùng để khảm vào các Bộ trang bị Pháp Bảo giúp tăng thêm thuộc tính, nâng cao Tiên Lực.

  1. Bí Cảnh Đan Dược

Mỗi ngày, Đạo Hữu có thể tham gia miễn phí 02 lần Bí cảnh miễn phí sẽ nhận được các nguyên liệu để luyện chế Đan Dược.

Đạo Hữu còn có thể dùng Linh Cực để mua thêm lượt tham gia Bí cảnh. Khi tăng cảnh giới mới sẽ xuất hiện Bí cảnh mạnh hơn, phần thưởng nhiều hơn.

Sau khi vượt ải lần đầu thành công, Đạo Hữu có thể chọn Thần Du để càn quét nhanh, nhận ngay phần thưởng.

Nguyên liệu Đan Dược dùng để chế ra các đan tăng thuộc tính, tăng tu vi, đan đột phá cảnh giới...

  1. Thẻ Tuần Đặc Biệt

Đặc biệt, khi các Đạo Hữu kích hoạt Thẻ Tuần sẽ nhận được các đặc quyền ưu đãi riêng giúp tăng phần thưởng, tăng lượt mua tham gia phó bản …

Đạo Hữu có thể kích hoạt Thẻ Tuần với giá 20,000 VNĐ. 

Trang Webpay Nạp Thẻ của Chưởng Thượng Tu Tiên là: http://pay.tutien.com.vn/

Bạn cần hỗ trợ